Loading...

„Напоителни система“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок от 3 години на активи, стопанисвани от клон „Бургас“.

Дата на обявяване: 14.10.2019

„Напоителни система“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок от 3 години на активи, стопанисвани от клон „Бургас“.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете