Loading...

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София обявява търг за отдаване под наем, за срок от десет години на активи, стопанисвани от клон София

Дата на обявяване: 25.06.2019

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София обявява търг за отдаване под наем, за срок от десет години на активи, стопанисвани от клон София

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете