Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД, гр. София обявява три търга за продажба на материални активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 01.08.2018

„Напоителни системи“ ЕАД, гр. София обявява три търга за продажба на материални активи, собственост на дружеството.

Търг 1.

Търг 2.

Търг 3.

Споделете