Loading...

“Напоителни системи” ЕАД гр. София открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 години на актив, стопанисван от клон “Средна Тунджа”, гр. Сливен

Дата на обявяване: 03.10.2018

“Напоителни системи” ЕАД гр. София открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 години на актив, стопанисван от клон “Средна Тунджа”, гр. Сливен

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете