Loading...

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на актив, стопанисван от клон “Хасково”

Дата на обявяване: 15.06.2018

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на актив, стопанисван от клон “Хасково”.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете