Loading...

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на актив стопанисван от клон “Средна Тунджа”

Дата на обявяване: 31.07.2018

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на актив стопанисван от клон “Средна Тунджа”.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете