Loading...

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем, за срок от 3 години, на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав” и клон “Хасково”

Дата на обявяване: 13.06.2019

“Напоителни системи” ЕАД, гр. София открива процедура за отдаване под наем, за срок от 3 години, на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав” и клон “Хасково”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете