Loading...

„Напоителни системи” ЕАД, гр. Видин обявява търг с тайно наддаване за временно и възмездно преотстъпване на правото за ползване на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 02.08.2018

„Напоителни системи” ЕАД, гр. Видин обявява търг с тайно наддаване за временно и възмездно преотстъпване на правото за ползване на обект, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете