Loading...

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг при открито заседание, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Струма-Места”

Дата на обявяване: 09.03.2020

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг при открито заседание, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “Струма-Места”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете