Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, стопанисван от клон „Бургас“.

Дата на обявяване: 20.11.2018

„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, стопанисван от клон „Бургас“.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете