Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на активи, стопанисвани от Клон „Марица“, Пловдив и Клон Шумен.

Дата на обявяване: 28.02.2018

„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на активи, стопанисвани от Клон „Марица“, Пловдив и Клон Шумен.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете