Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон Струма-Места.

Дата на обявяване: 22.03.2018

„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон Струма-Места.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете