Loading...

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на актив, стопанисван от клон “Марица”, гр. Пловдив

Дата на обявяване: 14.01.2020

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на актив, стопанисван от клон “Марица”, гр. Пловдив

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете