Loading...

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на активи, стопансвани от клон “Струма-Места”, гр. Дупница

Дата на обявяване: 11.03.2019

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на активи, стопансвани от клон “Струма-Места”, гр. Дупница

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете