Loading...

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “София” за рибностопанска дейност

Дата на обявяване: 22.01.2019

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, стопанисвани от клон “София” за рибностопанска дейност

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете