Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от десет години на актив, стопанисван от клон „Среден Дунав”, гр. Плевен.

Дата на обявяване: 15.02.2019

„Напоителни системи“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от десет години на актив, стопанисван от клон „Среден Дунав”, гр. Плевен.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете