Loading...

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от три години на активи, стопанисвани от клон Бургас за рибостопанска дейност

Дата на обявяване: 03.12.2018

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем за срок от три години на активи, стопанисвани от клон Бургас за рибостопанска дейност.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете