Loading...

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем, за срок от три години на активи, стопанисвани от клон “Хасково”

Дата на обявяване: 01.11.2019

“Напоителни системи” ЕАД обявява търг за отдаване под наем, за срок от три години на активи, стопанисвани от клон “Хасково”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете