Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем чрез търг на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 14.02.2019

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем чрез търг на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обект Бакър дере.

Обект Мизия.

Споделете