Loading...

“Напоителни системи” ЕАД открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от клон “Горна Тенджа”, гр. Стара Загора за рибностопанска дейност

Дата на обявяване: 04.02.2019

“Напоителни системи” ЕАД открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от клон “Горна Тенджа”, гр. Стара Загора за рибностопанска дейност.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете