Loading...

“Напоителни системи” ЕАД открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години, на активи стопанисвани от клон “Бургас”

Дата на обявяване: 22.03.2019

“Напоителни системи” ЕАД открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 3 /три/ години, на активи стопанисвани от клон “Бургас”

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете