Loading...

“Напоителни системи” ЕАД открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от десет /10/ години на активи, стопанисвани от клон “Струма-Места”, гр. Дупница

Дата на обявяване: 12.03.2019

“Напоителни системи” ЕАД открива процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от десет /10/ години на активи, стопанисвани от клон “Струма-Места”, гр. Дупница

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете