Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон Средна Тунджа, гр. Сливен.

Дата на обявяване: 26.08.2019

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем на активи, стопанисвани от клон Средна Тунджа, гр. Сливен.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете