Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на актив, стопанисван от клон “Марица”, гр. Пловдив.

Дата на обявяване: 25.05.2018

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедура за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на актив, стопанисван от клон “Марица”, гр. Пловдив.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете