Loading...

“Напоителни системи” ЕАД открива процедура за отдаване под наем, за срок от три години на активи, стопанисвани от клон “Марица” гр. Пловдив

Дата на обявяване: 19.11.2019

“Напоителни системи” ЕАД открива процедура за отдаване под наем, за срок от три години на активи, стопанисвани от клон “Марица” гр. Пловдив.

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете