Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 30.08.2019

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете