Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 27.05.2019

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете