Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем за срок от десет години на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 25.07.2019

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем за срок от десет години на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

Обява 1.

Обява 2.

Обява 3.

Споделете