Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем за срок от три години чрез търг на активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 12.04.2019

„Напоителни системи“ ЕАД открива процедури за отдаване под наем за срок от три години чрез търг на активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук:

клон Струма-Места.

клон Среден Дунав.

клон Мизия.

клон Хасково.

Споделете