Loading...

„Напоителни системи” ЕАД – София обявява два търга с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.11.2018

„Напоителни системи” ЕАД – София обявява два търга с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Търг 1.

Търг 2.

Споделете