Loading...

„Напоителни системи“ ЕАД – София публикува следните обяви за търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 23.01.2019

„Напоителни системи“ ЕАД – София публикува следните обяви за търг с тайно наддаване за продажба на материални активи, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Обява Еница.

Обява Летница.

Обява Брусарци.

Обява Куцина.

Споделете