Loading...

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София

Дата на обявяване: 20.11.2019

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете