Loading...

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 03.09.2019

“Национална компания индустриални зони” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете