Loading...

“Национална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 17.08.2018

“НАционална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете