Loading...

“Национална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти за земеделски цели, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 10.05.2019

“Национална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти за земеделски цели, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете