Loading...

“Национална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс, за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София

Дата на обявяване: 08.08.2019

“Национална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс, за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. София

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете