Loading...

“Национална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска, за срок от 3 години

Дата на обявяване: 18.03.2020

“Национална компания индустриални зони” ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска, за срок от 3 години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете