Loading...

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон върху недвижим имот в местността „Спорното“, с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска.

Дата на обявяване: 20.11.2017

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурс за разполагане на строителен фургон върху недвижим имот в местността „Спорното“, с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете