Loading...

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурси за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, община Божурище, обл. София.

Дата на обявяване: 29.05.2018

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД обявява конкурси за разполагане на строителен фургон, върху недвижим имот, находящ се в с. Гурмазово, община Божурище, обл. София.

Обява 1.

Обява 2.

Споделете