Loading...

„Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/ обявява конкурс за отдаване под наем за разполагане на строителен фургон върху недвижим имот, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 17.02.2020

„Национална компания индустриални зони” /”НКИЗ” ЕАД/ обявява конкурс за отдаване под наем за разполагане на строителен фургон върху недвижим имот, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете