Loading...

“Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на автомати за кафе, закуски и напитки на територията на дружеството, за срок

Дата на обявяване: 11.01.2019

“Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на автомати за кафе, закуски и напитки на територията на дружеството, за срок от 2 /две/ години

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете