Loading...

“Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем част от недвижим имот, представляващ две помещения и търговска площ

Дата на обявяване: 10.05.2019

“Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем част от недвижим имот, представляващ две помещения и търговска площ

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете