Loading...

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД обявява конкурс, за отдаване под наем на обект, за срок от 4 /четири/ месеца

Дата на обявяване: 20.02.2020

“Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД обявява конкурс, за отдаване под наем на обект, за срок от 4 /четири/ месеца

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете