Loading...

„Национална спортна база“ ЕАД обявява конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.11.2018

„Национална спортна база“ ЕАД обявява конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете