Loading...

„Национална спортна база“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните обекти, собственост на дружеството“.

Дата на обявяване: 27.02.2018

„Национална спортна база“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните обекти, собственост на дружеството:

Обект 1.

Обект 2.

Обект 3.

Споделете