Loading...

„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 26.08.2019

„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете