Loading...

„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 05.12.2017

„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете