Loading...

„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 16.10.2019

„Национална спортна база“ ЕАД обявява процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете