Loading...

“Национална спортна база” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти, собственост на дружеството

Дата на обявяване: 12.08.2019

“Национална спортна база” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, при открито заседание, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на обекти, собственост на дружеството

Подробна информация може да изтеглите от тук

Споделете