Loading...

„Национална спортна база“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Дата на обявяване: 31.10.2018

„Национална спортна база“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на дружеството.

Подробна информация може да изтеглите от тук.

Споделете